Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze maatschappelijke bijdrage

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor SaniTronics in het kader van duurzaamheid en betrokkenheid. Onze ondernemingsvorm richt zich onder meer op economische prestaties met respect voor de sociale component binnen verantwoorde ecologische randvoorwaarden. Hierbij zijn de OESO-richtlijnen voor ons het richtsnoer voor wat betreft het gedrag dat van bedrijven verwacht mag worden.

SaniTronics en de drie MVO-dimensies

SaniTronics definiëert eigen interne normen en waarden waar het als bedrijf voor staat. Deze zijn beschreven in onze gedragscode. Daarnaast werken wij momenteel aan zogenaamde corporate governance.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we in de wijze waarop we onze kernactiviteiten uitvoeren. Hierbij nemen we verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de sociale context hiervan. Wij beschrijven onze activiteiten in een duurzaamheidsverslag en nemen hierbij steeds de op dit terrein best prestererende bedrijven als voorbeeld.

SaniTronics is zich bewust van haar maatschappelijke betrokkenheid en de wijze waarop wij als bedrijf iets terug kunnen geven aan de samenleving. Dit onderwerp krijgt soms aandacht in het duurzaamheidsverslag. Veel bedrijven kiezen ervoor hier niet zelf actief over te communiceren. Onze werknemers leveren af en toe in bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage aan een goed doel. Als bedrijf doen we dit in de vorm van sponsoring.

Op zoek naar sponsoring

Bent u op zoek naar een sponsor of wilt u meer weten over sponsoringsmogelijkheden? Neem dan via contact met ons op of bel ons op 010-2451840.